اولین مسابقه بین المللی عکس میکروسکوپی(IMIC 2015)

اولین مسابقه بین المللی عکس میکروسکوپی(IMIC 2015)

اپراتورهای دستگاه ARA-AFM می­ توانند در اولین مسابقه بین ­المللی عکس میکروسکوپی (IMIC 2015) شرکت نمایند (این مسابقه توسط دانشگاه امیرکبیر برگزار خواهد شد) . همچنین شرکت آراپژوهش جوایزی را برای اپراتور های برتر علاوه بر جوایز مسابقه در نظر گرفته است.

نفر اول : 500000 تومان + 5 عدد تیپ

نفر دوم : 400000 تومان + 4 عدد تیپ

نفر سوم : 300000 تومان + 3 عدد تیپ

سایت مسابقه جهت ثبت نام و بدست آوردن اطلاعات بیشتر : www.imic2015.ir

دبیرخانه مسابقات : 64542927 (021)