اولین کنگره آسیایی فناوری نانو

اولین کنگره آسیایی فناوری نانو

حضور شرکت آراپژوهش در نمایشگاه جانبی اولین کنگره آسیایی فناوری نانو

مجمع آسیایی فناوری نانو (ANF) نخستین کنگره آسیایی فناوری نانو با عنوان ANFC 2015 را به میزبانی ایران در جزیره کیش برگزار می‌کند. این کنگره در 4 بخش در تاریخ 17 تا 20 اسفندماه 1393 (8-11 مارچ 2015) برگزار خواهد شد.

مجمع آسیایی فناوری نانو (Asian Nano Forum) متشکل از 15 عضو ازجمله ایران است. این مجمع در نظر دارد با هدف تقویت ارتباطات منطقه‌ای، تبادل اطلاعات علمی و ایجاد تعامل بین محققان کشورهای عضو، کنگره آسیایی فناوری نانو را سالانه در یکی از کشورهای عضو برگزار کند. نخستین کنگره با توافق سایر اعضاء در اسفندماه 1393 و در جزیره کیش و به میزبانی ایران برگزار خواهد شد.

این کنگره متشکل از 4 بخش تخصصی با عناوین زیر است :

  1.  آب و محیط زیست
  2.  ایمنی و استاندارد
  3.  انرژی
  4.  سلامت و بهداشت

اطلاعات بیشتر در مورد مجمع و سخنرانان مجمع :  anfc2015