بازدید دکتر جهانگیری، مهندس نعمت زاده، دکتر فرهادی، دکتر ستاری و حجت الاسلام ابوترابی فرد از غرفه آراپژوهش

سومین دوره نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران از تاریخ 4 الی 7 اردیبهشت سال 1394 در نمایشگاه بین المللی تهران، سالن خلیج فارس و سالن شماره ی 40 به میزبانی معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری برگزار شد.

در این نمایشگاه شرکت آراپژوهش برای سومین دوره متوالی حضور پیدا کرد و همچنین دکتر جهانگیری(معاون اول ریاست جمهوری) و مهندس نعمت زاده(وزیر محترم صنعت) و دکتر ستاری(معاون علمی فناوری ریاست جمهوری) و حجت الاسلام و المسلمین ابوترابی فرد در این نمایشگاه از غرفه ی شرکت بازدید کرده و از محصولات شرکت بازدید به عمل آوردند.

تصاویری از غرفه ی شرکت در سومین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران :

سومین حضور شرکت آراپژوهش در نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایرانبازدید دکتر جهانگیری از غرفه ی آراپژوهش در نمایشگاه تجهیزات
حضور شرکت آراپژوهش در سومین دوره ی نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایرانحضور شرکت آراپژوهش در سومین دوره ی نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران