تصویربرداری از نمونه‌ای با دقت آنگسترومی در راستای Z

خلاصه خبر: تصویربرداری از این نمونه مؤید دقت آنگسترومی دستگاه ARA-AFM در راستای Z می باشد.

مشروح خبر: نمونه استاندارد STEPP ساخت شرکت روسی NT-MDT توسط دستگاه ARA-AFM با دقت 0.3 آنگستروم در راستای Z تصویربرداری شد. جنس این نمونه از سیلیکون است و دارای پله های آنگسترومی در راستای Z می باشد. تصویربرداری از این نمونه مؤید دقت آنگسترومی دستگاه ARA-AFM در راستای Z می باشد. در ادامه تصاویر گرفته شده با دستگاه ARA-AFM در مقایسه با تصاویر موجود در کاتالوگ ارائه شده است.

 

تصاویرگرفته شده با دستگاه ARA-AFM:

araz1

araz2

 

تصویر موجود در کاتالوگ :

araz3