تقویم نمایشگاه های فناوری در کشور

تقویم نمایشگاه های فناوری در کشور

سومین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران

4 الی 7 اردیبهشت ماه 1394

حضور شرکت آراپژوهش

پوستر نمایشگاه

حضور شرکت آراپژوهش در سومین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران

هجدهمین نمایشگاه بین المللی ایران هلث

26 الی 29 اردیبهشت ماه 1394

حضور شرکت آراپژوهش

پوستر نمایشگاه

حضور شرکت آراپژوهش در هجدهمین نمایشگاه بین المللی ایران هلث

سومین جشنواره زیست فناوری نانو جمهوری اسلامی ایران

31 اردیبهشت لغایت 2 خرداد 1394

حضور شرکت آراپژوهش

پوستر نمایشگاه

حضور شرکت آراپژوهش در سومین جشنواره زیست فناوری نانو جمهوری اسلامی ایران

چهارمین نمایشگاه بین المللی فناوری و نوآوری(INOTEX 2015)

18الی 21 خردادماه 1394

حضور شرکت آراپژوهش

پوستر نمایشگاه

چحضور شرکت آراپژوهش در چهارمین نمایشگاه بین المللی فناوری و نوآوری(INOTEX 2015)