حضور شرکت آراپژوهش در اولین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی IMIC 2015

حضور شرکت آراپژوهش در اولین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی IMIC 2015

اولین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی از تاریخ شانزدهم اردیبهشت ماه سال نود وچهار به مدت دو روز به میزبانی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در محل دائمی نمایشگاه های این دانشگاه برگزار خواهد شد.

همچنین شرکت آراپژوهش به عنوان یکی از حامیان مالی این نمایشگاه و این مسابقات در این نمایشگاه حضور پیدا خواهد کرد و غرفه ی اختصاصی خواهد داشت ،از علاقمندان حوزه های نانو و میکروسکوپ نیروی اتمی دعوت می شود تا از غرفه ی شرکت بازدید به عمل آورند.

بخش های نمایشگاه :

• تجهیزات عمومی آزمایشگاهی

• مواد مصرفی آزمایشگاهی

• متالوژی و مواد

• مهندسی شیمی

• الیاف و پلیمر

• علوم زیستی

• مینرالوگرافی

• نانومتریال و …

حضور شرکت آراپژوهش در اولین نمایشگاه تجهیزات و موادآزمایشگاهی IMIC 2015