حضور شرکت آراپژوهش در دومین نمایشگاه بین المللی فناوری و نوآوری

حضور شرکت آراپژوهش در دومین نمایشگاه بین المللی فناوری و نوآوری

دومین نمایشگاه بین المللی فناوری و نوآوری (چهارمین نمایشگاه بین المللی فناوری های پیشرفته) در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران از تاریخ 19 الی 22 خردادماه هزار و سیصد و نود و چهار با رویکرد بسترسازی برای تعریف همکاری های فناورانه بین المللی و تبادل توانمندی های کشورهای مختلف دنیا ( انتقال فناوری های بروز دنیا ) به میزبانی پارک فناوری پردیس  برگزار می گردد.

این نمایشگاه با حضور صد و بیست شرکت خارجی و شصت شرکت داخلی برگزار خواهد شد.

نمایشگاه بین المللی فناوری و نوآوری

سایت نمایشگاه

جانمایی غرفه ها

دومین نمایشگاه بین المللی فناوری و نوآوری