حضور شرکت آراپژوهش در دومین همایش ملی و کارگاه های تخصصی علوم و فناوری نانو

حضور شرکت آراپژوهش در دومین همایش ملی و کارگاه های تخصصی علوم و فناوری نانو

دومین همایش ملی و کارگاه های تخصصی علوم و فناوری نانو در روز های چهارشنبه و پنجشنبه (30 و 31 اردیبهشت هزار و سیصد و نود و چهار ) به میزبانی دانشگاه خوارزمی برگزار خواهد شد.

بخش های نمایشگاه :

  •  نانو فیزیک
  •  نانو فوتونیک
  •  نانو مواد
  •  نانو مکانیک
  •  نانو الکترونیک
  •  زیست فناوری
  •  نانو شیمی
  •  نانو پزشکی
  •  نانو محاسبات
 poster