حضور شرکت آراپژوهش در هجدهمین نمایشگاه بین المللی ایران هلث

حضور شرکت آراپژوهش در هجدهمین نمایشگاه بین المللی ایران هلث

هجدهمین نمایشگاه بین المللی ایران هلث از تاریخ 26 الی 29 اردیبهشت ماه سال هزار و سیصد و نود و چهار در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران شروع به کار خواهد کرد.

بخش های نمایشگاه :

  •  تجهیزات پزشکی
  •  تجهیزات دندان پزشکی
  •  تجهیزات آزمایشگاهی
  •  صنایع دارو
  •  خدمات سلامت
 حضور شرکت آراپژوهش در هجدهمین نمایشگاه بین المللی ایران هلث

شرکت آراپژوهش نیز به عنوان یکی از برترین تولید کنندگان تجهیزات آزمایشگاهی برای چهارمین دوره در این نمایشگاه شرکت خواهد کرد.

جانمایی غرفه ها در هجدهمین نمایشگاه بین المللی ایران هلث