دومین مسابقه تصاویر

دومین مسابقه تصاویر

شرکت آراپژوهش، تنها تولیدکننده AFM پیشرفته در ایران، در نظر دارد مسابقه ای در دو بخش “بهترین تصویر با نانوسکوپ ARA-AFM” و “فعال­ترین مرکز پژوهشی” برگزار نماید. متقاضیان می­باید تصاویر گرفته شده با نانوسکوپ ARA-AFM را طبق قالب مشخص ارسال نموده و شرکت پس از بررسی، برندگان را در جشنواره فناوری نانو اعلام می نماید