دومین مسابقه تصویر ARA-AFM

دومین مسابقه تصویر ARA-AFM

شرکت آراپژوهش، به منظور ترویج و توسعه تحقیق و پژوهش در نانوتکنولوژی با استفاده از نانوسکوپ ARA-AFM و ایجاد فضایی پویا و فعال به منظور هم افزایی هر چه بیشتر، در نظر دارد دومین دوره مسابقات تصاویر نانو را در دو بخش “بهترین تصاویر با نانوسکوپ” و “فعال ترین مرکز پژوهشی” برگزار نماید. متقاضیان می باید تصاویر گرفته شده با نانوسکوپ ARA-AFM را طبق قالب مشخص ارسال نموده و شرکت پس از بررسی، برندگان را در جشنواره فناوری نانو اعلام می نماید.

برای اطلاعات بیشتر و نحوه ی فرستادن تصاویر خود و ضوابط مسابقه فایل pdf زیر را دریافت نمایید.

دومین مسابقه تصویر با میکروسکوپ نیروی اتمی آراپژوهش,ARA AFM

مهلت ارسال تصاویر :

15 شهریور ماه 1394

زمان و محل اعلام نتایج و اهدای جوایز :

13 الی 16 مهرماه 1394، جشنواره فناوری نانو