سومین نمایشگاه تجهیزات

سومین نمایشگاه تجهیزات

سومین دوره نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران از تاریخ 4 الی 7 اردیبهشت سال 1394 در نمایشگاه بین المللی تهران، سالن خلیج فارس و سالن شماره ی 40 به میزبانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار میگردد.