مراسم تجلیل از واحدهای صنعتی برتر استان

مراسم تجلیل از واحدهای صنعتی برتر استان

مراسم تجلیل از واحدهای صنعتی برتر استان در روز چهارشنبه سوم خرداد با حضور سید حسن هاشمی استاندار تهران و علی یزدانی معاون وزیر صنعت و معدن و تجارت و محمد رضا مس فروش رئیس سازمان صنعت و معدن و تجارت و رضا رحمانی رئیس کمیته سازمان صنعت و معدن و تجارت و مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی استان تهران و تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و فعالان حوزه صنعت استان برگزار گردید وطی این مراسم شرکت آراپژوهش به عنوان یکی از بیست وهشت صنعتگر برتر استان معرفی گردید.

در پایان این مراسم جناب آقای دکتر شاهمرادی و 27 تن از صنعتگران کارآفرین و دو نفر از پیشکسوتان حوزه صنعت با اهدا تندیس و لوح تقدیر، مورد قدردانی قرار گرفتند.

در حاشیه مراسم دکتر رضا رحمانی ضمن تحسین آراپژوهش در امر تولید تجهیزات آزمایشگاهی و فراهم آوری امکان تحقیق و پژوهش محققین کشور، بر حمایت مجلس شورای اسلامی از تولیدات داخلی تاکید نموده و آراپژوهش را نمونه ای اجرا شده در امر اقتصاد مقاومتی عنوان کردند که با حمایت مجلس و دولت می تواند، نیاز های محققین کشور را مرتفع سازد.

انتخاب و معرفی واحدهای برگزیده به عنوان واحد صنعتی برتر استان از مجموع ۹۵ شرکت تولیدی، پس از ارزیابی عملکرد این شرکت ها توسط مدیران و کارشناسان سازمان صنعت، معدن و تجارت و خانه صنعت و معدن استان تهران انجام شده است.

مراسم تجلیل از واحد های صنعتی برتر استان, روز ملی صنعت و معدن و تجارت
مراسم تجلیل از واحد های صنعت برتر استان, روز ملی صنعت و معدن و تجارت
مراسم تجلیل از واحد های برتر صنعت استان,روز ملی صنعت و معدن و تجارت
مراسم تجلیل از واحد های برتر صنعت استان, روز ملی صنعت و معدن و تجارت