مسابقه بهترین تصویر با نانوسکوپ ARA-AFM

مسابقه بهترین تصویر با نانوسکوپ ARA-AFM

بسمه تعالی

   شرکت آراپژوهش، تنها تولیدکننده AFM پیشرفته در ایران، در نظر دارد مسابقه ی   “بهترین تصویر با نانوسکوپ ARA-AFM” را به صورت دوره ای برگزار نماید:

داوطلبان تصاویر گرفته شده از ARA-AFM را طبق فرمت و قالب زیر برای شرکت ارسال نموده و شرکت بعد از بررسی دوره ای برندگان مسابقه را از سایت خود اعلام می نماید.

   نکات ارسال تصاویر:

  1. تصاویر باید به فرمت ara ارسال گردد (هر تصویر شامل حداقل دو فایل با پسوندهای .txt & .int و یا .txt & .sin باشد) و با نرم افزار Imager قابل مشاهده  باشد. تصاویر ارسالی با فرمت های دیگر در مسابقه شرکت داده نمی شود.

  2. به همراه هر تصویر باید فایل pdf شامل اطلاعات ذیل ارسال گردد:

  • نام و نام خانوادگی اپراتور شرکت کننده در مسابقه

  • مشخصات تماس اپراتور شرکت کننده در مسابقه شامل ایمیل، تلفن ثابت و تلفن همراه

  • نام و مشخصات مرکز پژوهشی و آزمایشگاه مربوطه

  • اطلاعات مربوط به نمونه شامل جنس و روش سنتز

  • مد تصویربرداری (تماسی، غیرتماسی، …)

توجه :

  1. محدودیتی در تعداد تصاویر ارسالی وجود ندارد.

  2. برای شرکت در مسابقه تصاویر و فایل pdf را به آدرسcompetition2014@ara-research.com ارسال نمائید. در قسمت موضوع ایمیل حتما کلمه ARA-AFM  درج گردد.

   جوایز رتبه های برتر:

     توسط شرکت به صورت دوره ای اعلام خواهد شد.

    زمان اعلام نتایج و اهدای جوایز:

 این مسابقات به صورت دائمی برگزار می گردد و نتایج آن به صورت دوره ای اعلام خواهد شد.