نتایج مسابقات بهترین تصویر با ARA-AFM

نفر اول-جناب آقای حامد دهدشتی جهرمی (آزمایشگاه اتاق تمیز- دانشکده مهندسی برق و کامپیوتردانشگاه شیراز)

 تصویر مربوط  به نمونه نانو – صفحات شش ضلعی طلا ( Au Nano-sheet ) می باشد که به روش شیمیایی تولید شده و توسط دستگاه اسپین کوتر بر روی زیر لایه میکا لایه نشانی شده است. این تصویر با استفاده از مد tapping توسط میکروسکوپ نیروی اتمی ساخته شده توسط شرکت آرا پژوهش تصویربرداری شده است. لازم به ذکر است که روش ساخت نانو-صفحات شش ضلعی طلا یک روش کاملا منحصر به فرد و جدید بوده افتخار ابداع این روش مربوط به اساتید دانشگاه شیراز می باشد. لذا مستندات مربوط به روش ساخت در حال داوری جهت چاپ در مقالات معتبر بین المللی و ثبت اختراع می باشد.

 شش ضلعی طلا میکروسکوپ نیروی اتمی

همانگونه که تصویر روبرو بخوبی نشان میدهد ساختارهای تولید شده کاملا شش ضلعی بوده و دارای ساختار منظم می باشد. از طرفی شکل فوق موید دقت بسیار بالای دستگاه میکروسکپ نیروی اتمی شرکت آرا پژوهش است زیرا ضخامت هرکدام از این صفحات شش ضلعی حدود 31 نانومتر می باشد

نفر دوم-سرکار خانم  خاکراه(آزمایشگاه مرکزي دانشگاه فردوسی مشهد)

 Cdo-cds فیلم نازك سولفید کادمیم و اکسید کادمیم

مد غیر تماسی

فیلم نازك سولفید کادمیم و اکسید کادمیم میکر.سکوپ نیروی اتمی

نفرات سوم (مشترکا) :

جناب آقای مجيد ميسمي (پژوهشكده علوم و فن آوري مهام) 

آمونيم پاراتنگستات(APT) 

مد تماسی

آمونیوم پاراتنگستات (Ammonium paratungstate) با فرمول شیمیایی ((NH4)10(H2W12O42)·4H2O) یک ترکیب شیمیایی است. که جرم مولی آن ۳۱۳۲٫۲ g/mol  و دمای جوش آن 600 °C می باشد.شکل ظاهری این ترکیب، پودر بلورین سفید است.

آمونیوم پاراتنگستات میکروسکوپ نیروی اتمی

سرکار خانم موسوی (دانشگاه خوارزمی)

سلول های سرطانی(Cancer Cells)

سلول های سرطانی میکروسکوپ نیروی اتمی