نمایشگاه بین المللی فناوری

نمایشگاه بین المللی فناوری

دومین نمایشگاه بین المللی فناوری و نوآوری (چهارمین نمایشگاه بین المللی فناوری های پیشرفته) در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران (سالن خلیج فارس)از تاریخ 19 الی 22 خردادماه سال هزار و سیصد و نود و چهار به میزبانی پارک فناوری پردیس برگزار می گردد.