هفتمین جشنواره فناوی نانو (1393 – 2014)

هفتمین جشنواره فناوی نانو (1393 – 2014)

  زمان برگزاری : 14 تا 18 مهر ماه 1393

  محل برگزاری : محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران – سالن خلیج فارس (44) غرفه G59

 

  نقشه سالن خلیج فارس (44) :

 1st Floor

  راه های دسترسی به نمایشگاه :

  به منظور سهولت دسترسی بازدیدکنندگان محترم به نمایشگاه فناوری نانو مسیرهای زیر پیشنهاد می شوند:

  مترو:

    1- ایستگاه صدر، بزرگره مدرس، بزرگراه چمران، درب شمالی نمایشگاه بین المللی تهران، سالن خلیج فارس (44)

    2- ایستگاه نواب صفوی – استفاده از اتوبوس بی آر تی جمهوری – پارک وی، ایستگاه نمایشگاه، سالن خلیج فارس (44

  وسیله نقلیه عمومی: اتوبوس بی آر تی جمهوری – پارک وی، ایستگاه نمایشگاه، سالن خلیج فارس (44)

  وسیله نقلیه شخصی:

    1- بزرگراه چمران، نرسیده به پارک وی، درب شمالی نمایشگاه، سالن خلیج فارس (44)

    2- یادگار شمال، سئول جنوب، دوربرگردان نرسیده به نیایش، سئول شمال، خیابان نمایشگاه، درب جنوب و جنوب غربی، سالن خلیج       فارس (44)

     با توجه به قرارگیری سه درب اصلی جهت تردد - خیابان های منتهی به مبادی عبارتند از :

        1- درب جنوبی

         خیابان سئول – انتهای جاده اختصاصی نمایشگاه

       2- درب جنوب غربی (ورودی پارکینگ)

      خیابان سئول – ابتدای جاده اختصاصی نمایشگاه

       3- درب شمالی

      خیابان دانشگاه

 

namayeshgahmap