شرکت پژوهشی برتر هفته ی پژوهش

شرکت پژوهشی برتر هفته ی پژوهش

شرکت آراپژوهش در نمایشگاهی که به مناسبت هفته ی پژوهش در محل نمایشگاه های بین المللی برگزار شد به عنوان شرکت برتر انتخاب شده و لوح تقدیر دریافت نمود