کارگاه اموزشی

کارگاه اموزشی

 شرکت آراپژوهش در نظر دارد کارگاه آموزشی با عنوان میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM)_کار عملی و مبانی علمی برگزار نماید. از علاقمندان ، دانشجویان ، پژوهشگران در حوزه ی نانو برای شرکت در کارگاه آموزشی نانو دعوت به عمل می آید.

  طریقه ثبت نام :

 از طریق تماس با شرکت آراپژوهش با شماره : 76250187 021 (98+)

  زمان برگزاری دوره:

 توسط ثبت نام کنندگان تعیین می گردد.

  مکان برگزاری :

  شرکت آرا پژوهش واقع در پارک علم و فناوری پردیس

 

توجه :‌

 10 درصد تخفیف ویژه ی دانشجویان

 

 20 درصد تخفیف ویژه ی نمایشگاه

 

برنامه ی دوره :

کارگاه آموزشی afm شرکت آراپژوهش