کارگاه عملی آشنایی با میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM) و کاربردهای آن در نانوفناوری، علوم و زیست فناوری

هسته علوم و فناوری نانو دانشگاه زنجان با همکاری شرکت آرا پژوهش فناوری نانو، کارگاه عملی آشنایی با میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM) و کاربردهای آن در نانوفناوری، علوم و زیست فناوری را در تاریخ 19 اردیبهشت ماه 1395 برگزار نمود. تصاویر این کارگاه عملی را می توانید در ادامه مشاهده نمایید.

مشاهده خبر کارگاه عملی آشنایی با میکروسکوپ نیروی اتمی در وب سایت دانشگاه زنجان

پوستر کارگاه آموزشی :

کارگاه عملی آشنایی با میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM) و کاربردهای آن

تصاویر کارگاه  آموزشی :

کارگاه عملی آشنایی با میکروسکوپ نیروی اتمی آرا پژوهش در دانشگاه زنجانتصاویر کارگاه عملی آرا پژوهش در موضوع آشنایی با میکروسکوپ نیروی اتمی

تصاویر کارگاه عملی میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM) در دانشگاه زنجانتصاویر کارگاه عملی میکروسکوپ نیروی اتمی در دانشگاه زنجان