تصاویر حضور آراپژوهش در ششمین همایش بین المللی علوم و فناوری نانو

تصاویر حضور آرا پژوهش در ششمین همایش علوم و فناوری نانوتصاویر ششمین همایش علوم و فناوری نانو در دانشگاه خوارزمی

تصاویر ششمین همایش علوم و فناوری نانو در دانشگاه خوارزمیتصاویر ششمین همایش علوم و فناوری نانو در دانشگاه خوارزمی

تصاویر ششمین همایش علوم و فناوری نانو در دانشگاه خوارزمیتصاویر ششمین همایش علوم و فناوری نانو در دانشگاه خوارزمی

ششمین همایش بین المللی علوم و فناوری نانو در تاریخ 5 الی 7 آبان ماه 1395 به میزبانی دانشگاه خوارزمی برگزار گردید.

شرکت آراپژوهش به عنوان یکی از فعالترین شرکت های حوزه نانو و اولین تولید کننده نانوسکوپ پیشرفته در ایران نیز همانند سالیان گذشته در ششمین همایش بین المللی علوم و فناوری نانو حضور پیدا کرد و همچنین در حاشیه این نمایشگاه کارگاهی با عنوان کاربرد های میکروسکوپ نیروی اتمی توسط شرکت آرا پژوهش فناوری نانو برگزار گردید.

مشاهده خبر برگزاری ششمین همایش بین المللی علوم و فناوری نانو دانشگاه خوارزمی