تصاویر حضور آرا پژوهش در نمایشگاه تجهیزات ساخت ایران 2017

تصاویر حضور آراپژوهش در پنجمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایرانتصاویر میکروسکوپ نیروی اتمی آراپژوهش در پنجمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران

تصاویر میکروسکوپ نیروی اتمی آراپژوهش در پنجمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایرانتصاویر حضور آراپژوهش در پنجمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران

تصاویر حضور آراپژوهش در پنجمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران

پنجمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران در سیزده بخش تخصصی نفت و پتروشیمی، برق، الکترونیک و نرم‌افزار، عمران و ساختمان، مکانیک، شیمی و متالوژی، کشاورزی و محیط‌زیست، فیزیک پایه، تجهیزات عمومی آزمایشگاهی، مواد آزمایشگاهی، مهندسی پزشکی و زیست مواد، تجهیزات تست و آزمون صنعتی و خدمات کالیبراسیون برگزار گردید.

شرکت آراپژوهش نیز به عنوان یکی از فعالترین شرکت های حوزه نانو و اولین تولید کننده میکروسکوپ نیروی اتمی در ایران همانند سالیان گذشته در پنجمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران حضور پیدا کرد.

مشاهده خبر برگزاری پنجمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران