تصاویر حضور آرا پژوهش در نمایشگاه فناوری های پیشرفته چین

تصاویر حضور آرا پژوهش در نمایشگاه فناوری های پیشرفته چینتصاویر حضور آرا پژوهش در نمایشگاه فناوری های پیشرفته چین

تصاویر حضور آرا پژوهش در نمایشگاه فناوری های پیشرفته چینتصاویر حضور آرا پژوهش در نمایشگاه فناوری های پیشرفته چین

شرکت آرا پژوهش فناوری نانو به منظور ادامه فعالیت های خود در زمینه صادرات محصولات AFM، در نمایشگاه CHTF 2017 چین شرکت و محصولات جدید خود را به معرض نمایش قرار داد.

مشاهده خبر حضور آرا پژوهش در نمایشگاه فناوری های پیشرفته چین