حضور آراپژوهش در هفتمین جشنواره نانو

حضور آراپژوهش در هفتمین جشنواره فناوری نانو در نمایشگاه بین المللی تهران

تصاویری از حضور آراپژوهش در هفتمین جشنواره نانو

زمان برگزاری : 14 تا 18 مهر ماه 1393

محل برگزاری : محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران – سالن خلیج فارس (44) غرفه G59

مشاهده ادامه خبر حضور آراپژوهش در هفتمین جشنواره نانو