راهنما ارسال تصاویر گرفته شده توسط نانوسکوپ آراپژوهش

لطفا نکات زیر را به دقت مطالعه کرده و جهت ارسال تصاویر رعایت نمایید.

  1. تصاویر مربوط به هر نمونه باید در دو پوشه جداگانه به نامهای ” Initial images ” و “Processed images” قرار داده شود به صورتیکه پوشه اول حاوی تصاویر خام اخذ شده با نانوسکوپ ARA-AFM و پوشه دوم حاوی تصاویر اصلاح شده توسط نرم افزار Imager می باشد. همچنین در پوشه دوم امکان قرار دادن پرینت اسکرین از صفحه آنالیز خطی در نرم افزار Imager وجود دارد.
  2. تمامی تصاویر باید به فرمت ara ارسال گردد (هر تصویر شامل حداقل دو فایل با پسوندهای txt & .int. و یا txt & .sin. باشد) و با نرم افزار Imager قابل مشاهده باشد. تصاویر ارسالی با فرمت های دیگر قابل قبول نمی باشند.
  3. فرم Sample & Image Info باید برای هر نمونه جداگانه تکمیل گردد (برای دانلود فرم، بر عبارت آبی رنگ کلیک کنید.)
  4. نمونه ای از تصاویر که تحت قالب ذکر شده درآمده اند و همچنین نمونه ای از فرم های تکمیل شده را می توانید از این لینک دریافت نمایید.

توجه : محدودیتی در تعداد ارسال تصاویر وجود ندارد.

در صورت وجود هر گونه سوال احتمالی با کارشناسان این شرکت تماس حاصل فرمایید .