دانشگاه شهید بهشتی

معرفی مرکز :‌

آزمایشگاه مرکزی

دانشگاه شهید بهشتی

استان تهران

نوع دستگاه : Multi-Mode

مدل :‌ Full Plus

مدیر آزمایشگاه دکتر سیده مهری حمیدی مدیر آزمایشگاه شهید بهشتی

نام : سرکار خانم دکتر سیده مهری حمیدی

تخصص : فوتونیک

اپراتور دستگاه  دکتر سمیه صادقی،اپراتور میکروسکوپ نیروی اتمی در دانشگاه شهید بهشتی

نام : سرکار خانم دکتر سمیه صادقی

تخصص : فوتونیک

فعالیت اصلی آزمایشگاه تصویر برداری و مشخصه یابی و تهیه تصاویر میکروسکوپی از فعالیت های اصلی آزمایشگاه مرکزی دانشگاه شهید بهشتی می باشد

  • تصویر برداری و مشخصه یابی نمونه ها با استفاده از دستگاه های SEM،STM،AFM و ضخامت سنجی Dektak

  • تهیه تصاویر میکروسکوپی با بزرگ نمایی و قدرت تفکیک بالا در مقیاس نانو

  • تهیه آنالیز نیمه کمی منطقه ای، نقطه ای، خطی و صفحه ای توسط آنالیزر EDS برای عناصر بالاتر از بور و نمونه های مجهول

  • تعیین جنس و پوشش ضخامت های چند لایه با ضخامت کمتر از یک میکرومتر

  • تهیه تصاویر با ولتاژ پایین و فشار بالا جهت نمونه های قابل تخریب بیولوژیکی، پلیمری و اطلاعات سطحی نمونه ها

پژوهش های اصلی با دستگاه AFM تعیین شکل و تخمین سایز از کاربرد های میکروسکوپ نیروی اتمی در دانشگاه شهید بهشتی

  • تعیین نمودن Roughness سطح، تعیین شکل، تخمین شکل و تخمین سایز نانوساختار های تولید شده

نمونه تصاویر گرفته شده با ARA-AFM

تصویر گرفته شده از نمونه نانو فیبر در مقیاس نانو با میکروسکوپ نیروی اتمی

نمونه نانو فیبر
روش سنتز : الکترواسپین
توضیحات بیشتر

نمونه نانو ذرات گرفته شده توسط دانشگاه شهید بهشتی

نمونه نانو ذرات
روش سنتز : –
توضیحات بیشتر

تصویر گرفته شده از نمونه نقره بر روی پلی کربنات در مقیاس نانو با میکروسکوپ نیروی اتمی

نمونه نقره بر روی پلی کربنات
روش سنتز : لایه نشانی نقره بر بستر DVD
توضیحات بیشتر

تصویر گرفته شده از نمونه لایه نیتروژن - استیلن در مقیاس نانو با میکروسکوپ نیروی اتمی

نمونه لایه نیتروژن -استیلن
روش سنتز : لایه نشانی نیتروژن واستیلن بوسیله پلاسما بر روی زیر لایه پلیمر DOPP
توضیحات بیشتر

تصویر گرفته شده از نمونه نانو فیبر گرافنی در مقیاس نانو با میکروسکوپ نیروی اتمی

نانو فیبر گرافنی
توضیحات بیشتر

تصویر گرفته شده از نمونه نانو اسپایک نقره بر روی در مقیاس نانو با میکروسکوپ نیروی اتمی

نانو اسپایک نقره بر روی DVD
توضیحات بیشتر

تصویر گرفته شده از نمونه لایه نیتروژن - استیلن در مقیاس نانو با میکروسکوپ نیروی اتمی

لایه ZNO
توضیحات بیشتر

تصویر گرفته شده از نمونه لایه نیتروژن - استیلن در مقیاس نانو با میکروسکوپ نیروی اتمی

لایه نیتروژن – استیلن
توضیحات بیشتر

تصویر گرفته شده از نمونه لایه نیتروژن - استیلن در مقیاس نانو با میکروسکوپ نیروی اتمی

لایه نیتروژن – استیلن
توضیحات بیشتر

تصویر گرفته شده از نمونه در مقیاس نانو با میکروسکوپ نیروی اتمی

نانو ذرات
توضیحات بیشتر

تصویر گرفته شده از نمونه نقره بر روی پلی کربنات در مقیاس نانو با میکروسکوپ نیروی اتمی

Ag Nanospike
توضیحات بیشتر

تصویر گرفته شده از نمونه نقره بر روی پلی کربنات در مقیاس نانو با میکروسکوپ نیروی اتمی

Ag Nanospike
توضیحات بیشتر

تصویر گرفته شده از نمونه ccd دوربین در مقیاس نانو با میکروسکوپ نیروی اتمی

Ccd دوربین
توضیحات بیشتر