دانشگاه شیراز

معرفی مرکز :‌

آزمایشگاه تحقیقاتی ساخت ادوات نیمه هادی

دانشگاه شیراز

استان فارس، شهرستان شیراز

نوع دستگاه : Multi-Mode

مدل :‌Advanced

مدیر آزمایشگاه دکتر محمد حسین شیخی مدیر آزمایشگاه تحقیقاتی ساخت ادوات نیمه هادی

نام : جناب آقای دکتر محمد حسين شيخى

تخصص : مهندسی برق – الکترونیک

اپراتور دستگاه  دکتر حامد دهدشتی اپراتور میکروسکوپ نیروی اتمی در دانشگاه شیراز

نام : جناب آقای دکتر حامد دهدشتى جهرمى

تخصص : نانوالکترونیک

فعالیت اصلی آزمایشگاه طراحی و ساخت انواع سنسور های گاز و طراحی و ساخت آشکارساز های نوری و ساخت انواع ادوات الکتریکی مبتنی بر نانوساختار ها

  • طراحی و ساخت انواع سنسور های گاز

  • طراحی و ساخت آشکارساز های نوری

  • ساخت انواع ادوات الکترونیکی مبتنی بر نانوساختارها

پژوهش های اصلی با دستگاه AFM بررسی کیفیت لایه های رشد داده شده و مشاهده و بررسی سطح ادوات ساخته شده و مطالعه مورفولوژی سطح از کاربرد های میکروسکوپ نیروی اتمی

  • بررسی کیفیت لایه های رشد داده شده

  • مشاهده و بررسی سطح ادوات ساخته شده

  • مطالعه مورفولوژى سطح

نمونه تصاویر گرفته شده با ARA-AFM

دانشگاه شیراز خریدار میکروسکوپ نیروی اتمی از شرکت آراپژوهش

نانو ذرات دی اکسید قلع (Tin dioxide SnO2)
توضیحات بیشتر

دانشگاه شیراز خریدار میکروسکوپ نیروی اتمی از شرکت آراپژوهش

نمونه نانو – صفحات شش ضلعی طلا (Au Nano-sheet)
توضیحات بیشتر

دانشگاه شیراز خریدار میکروسکوپ نیروی اتمی از شرکت آراپژوهش

نانو ذرات طلا (Au Nano particle)
توضیحات بیشتر

دانشگاه شیراز خریدار میکروسکوپ نیروی اتمی

اکسید گرافن
توضیحات بیشتر

مقالات و کنفرانس ها

1.

A low cost and reliable fiber optic ethanol sensor based on nano-sized SnO2

(Sara Sharifpour-Boushehri , Seyed Mohsen Hosseini-Golgoo , Mohammad-Hossein Sheikhi)

2.

A seed-less method for synthesis of ultra-thin gold nanosheets by using a deep eutectic solvent and gum arabic and their electrocatalytic application

(Maryam Tohidi , Farzaneh Aghakhani Mahyari , Afsaneh Safavi Sheikhi)

3.

Optical properties of azo (EO) chromophore (DR1) doped in poly amic acid (PAM)

(Samaneh Hamedi , Arman Rashidi , Hamed Dehdashti Jahromi , Alireza Gharavi)