دانشگاه فردوسی مشهد

معرفی مرکز :‌

پژوهشکده هوا خورشید، آزمایشگاه مرکزی

دانشگاه فردوسی مشهد

استان خراسان رضوی – مشهد

نوع دستگاه : Multi-Mode

مدل :‌Full

مدیر آزمایشگاه دکتر علی جباری آزاد مدیر آزمایشگاه دانشگاه فردوسی مشهد

نام : جناب آقای دکتر علی جباری آزاد

تخصص : فیزیک

اپراتور دستگاه  مهندس فاطمه خاکراه اپراتور دستگاه میکروسکوپ نیروی اتمی در دانشگاه فردوسی مشهد

نام : سرکار خانم مهندس فاطمه خاکراه

تخصص : زمین شناسی اقتصادی

فعالیت اصلی آزمایشگاه تست گیری و آنالیز گیری یکی از فعالت های اصلی دانشگاه فردوسی مشهد

  • انجام برخی آنالیزها و تستهای مربوط به پایان نامه های در زمینه نانو

پژوهش های اصلی با دستگاه AFM پژوهش اصلی آزمایشگاه با میکروسکوپ نیروی اتمی

  • رشته های علوم پایه – مهندسی-کشاورزی

نمونه تصاویر گرفته شده با ARA-AFM

تصویر نمونه نقره در مقیاس نانو با دستگاه میکروسکوپ نیروی اتمی

نمونه نقره
توضیحات بیشتر

تصویر گرفته شده با میکروسکوپ نیروی اتمی از نمونه اکسید کادمیم و سولفید کادمیم توسط دانشگاه فردوسی مشهد

نمونه اكسيد كادميم و سولفيد كادميم
توضیحات بیشتر

نمونه تصاویر گرفته شده از نمونه رشته های نانو با دستگاه نانوسکوپ اتمی آرا پژوهش

نمونه رشته های نانو
توضیحات بیشتر

تصاویر گرفته شده با دستگاه میکروسکوپ نیروی اتمی از نمونه نانو ذرات مغناطیسی آهن توسط دانشگاه فردوسی مشهد

نمونه نانو ذرات مغناطیسی آهن
توضیحات بیشتر

نمونه تصاویر گرفته شده از sementite با دستگاه میکرسکوپ نیروی اتمی آراپژوهش توسط دانشگاه فردوسی مشهد

نمونه sementite
توضیحات بیشتر

نمونه پوشش هيدروكسي آپاتيت بر روي زير لايه تيتانيومي تصویر برداری شده با دستگاه میکرسکوپ نیروی اتمی توسط دانشگاه فردوسی مشهد

نمونه پوشش هيدروكسي آپاتيت بر روي زير لايه تيتانيومي
توضیحات بیشتر

نمونه تصاویر گرفته شده با دستگاه میروسکوپ نیروی اتمی از نمونه گرافن اکساید توسط دانشگاه فردوسی مشهد

گرافن اكسايد
توضیحات بیشتر

تصویر گرفته شد با دستگاه میکروسکوپ نیرو ی اتمی از لیپوزوم های روغنی حاوی اسانس پرتغال توسط دانشگاه فردوسی مشهد

ليپوزوم هاي روغني حاوي اسانس پرتقال
توضیحات بیشتر

تصویر گرفته شده با میکروسکوپ نیروی اتمی از نمونه محلول ( صنایع غذایی ) توسط دانشگاه فردوسی مشهد

(محلول (صنايع غذايي
توضیحات بیشتر

تصاویر گرفته شده با میکروسکوپ نیروی اتمی از نمونه طلا توسط دانشگاه فردوسی مشهد

طلا
توضیحات بیشتر

تصاویر گرفته شده با دستگاه میکروسکوپ نیروی اتمی از نمونه پروتئین توسط دانشگاه فردوسی مشهد

پروتئين
توضیحات بیشتر

تصاویر گرفته شده با دستگاه میکروسکوپ نیروی اتمی از پروتئین توسط دانشگاه فردوسی مشهد

پروتئين
توضیحات بیشتر

نمونه تصاویر گرفته شده از غضرف خرگوش توسط دانشگاه فردوسی مشهد با دستگاه مبکروسکوپ نیروی اتمی

غضرف خرگوش
توضیحات بیشتر

نمونه تصاویر گرفته شده از نمونه اکسید قلع توسط دانشگاه فردوسی مشهد با میکروسکوپ نیروی اتمی

اكسيد قلع
توضیحات بیشتر

مقالات و کنفرانس ها

1.

Co-precipitation synthesis of CaF2:Er nanocomposites and photoluminescence characterizations of electrospun polyvinyl alcohol/CaF2:Er nanofibers

(O Nakhaei , N Shahtahmassebi , E Azhir)

2.

Achieving to a superhydrophobic glass with high transparency by a simple sol–gel-dip-coating method

(Toktam Rezayi , Mohammad H.Entezari)