طرح برگزیده دو دوره مسابقه علم تا عمل، چشمی توانمند در دنیای پزشکی، قابلیت تصویربرداری در مایع

میکروسکوپ زیستی Bio AFM بی اغراق انقلابی بزرگ در نانوبیوتکنولوژی محسوب می شود. امکان مشاهده نمونه های زیستی از جمله سلول، باکتری، ویروس، دی ان ای و آنتی ژن ها و آنتی بادی ها در ابعاد نانومتری و همچنین ترتیب دادن یک فرایند و مشاهده آن بی شک افقی جدید در منظر محققین بیوتکنولوژی خواهد بود.

این محصول به پژوهشگران زیستی و علوم پزشکی و دارویی امکان تصویر برداری از نمونه های زنده مانند (باکتری ، ویروس ، DNA و …) را می دهد ، همچنین تصویر برداری برای نمونه هایی که امکان خارج شدن از محیط کشت خود را ندارند توسط این دستگاه به سهولت قابل دسترسی است.

Head : H-M21
Scanner : S-C3
Controller : C-2BFP
Options : Highspeed Modules
Optical Microscope : Included Best Scope

از امکانات میکروسکوپ زیستی آراپژوهش می توان به :‌

  • وجود میکروسکوپ های نوری از بالا و پایین جهت مشاهده محل دقیق نمونه

  • استفاده از Stage پیشرفته جهت جابه جایی نمونه در دو راستای x , y

  • استفاده از نانو اسکنر فوق العاده دقیق با طرحی نو

  • استفاده از عملگر میکرونی دقیق با نویز مکانیکی قابل اغماض و مشاهده سیستم چشمی محل تصویر گیری در نمونه های شفاف اشاره کرد.

کاربران نانوسکوپ زیستی اتمی شرکت آراپژوهش,دانشگاه علم و صنعت,دانشگاه فردوسی مشهد