• تصاویر میکروسکوپ نیروی اتمی آراپژوهش ، تنها تولید کننده میکروسکوپ نیروی اتمی در ایران
 • تصاویر Muti Mode AFM آراپژوهش
 • تصاویر Atomic Force Microscopy آراپژوهش
 • تصاویر نانوسکوپ شرکت آراپژوهش,تنها تولید کننده مبکروسکوپ نیروی اتمی در ایران


میکروسکوپ نیروی اتمی 2017 آرا پژوهش

سربلند از آزمون های مختلف، قابلیت پذیرش انواع ماژول های یکپارچه سازی

دستگاه میکروسکوپ نیروی اتمی Multi Model، نانوسکوپی با قابلیت های زیاد و مناسب برای بودجه های محدود است. در مدل Multi Mode میکروسکوپ نیروی اتمی کلیه مُدهای کاری قابل استفاده و بکار گیری است. طراحی دستگاه Multi-Mode به شکلی انجام شده که تجهیزات جانبی و ماژول های انتخابی به آسانی قابل اضافه شدن می باشند. به صورت خلاصه، اگر به دنبال کاربری های اختصاصی AFM نیستید، Multi Model AFM انتخاب مناسب و مقرون به صرفه ای است.

کاربرد های خاصمحیط زیست و علوم غذاییصنعتمهندسی پلیمر و پوشش هافیزیکمواد و متالوژیعلوم پزشکی و زیستی

میکروسکوپ نیروی اتمی (Atomic Force Microscopy) دارای کاربرد های بسیار متنوعی می باشد. بخشی از این کاربرد ها :

 • نانولیتوگرافی

 • نانو ماشین کاری سطوح سخت سرامیکی

 • نانو برشکاری

 • بررسی تیزی لبه ابزارهای ماشینکاری دقیق

میکروسکوپ نیروی اتمی (Atomic Force Microscopy) دارای کاربرد های متنوعی در حوزه محیط زیست و علوم غذایی نیز می باشد:

 • بررسی مشخصات نانوفیلتر ها

 • بررسی خواص نانو ساختاری ژلاتین

 • بررسی ساختار مایسل های کازئین و رئولوژی آنها

 • بررسی نانوساختار نشاسته و مکانیزم تجزیه آنها

میکروسکوپ نیروی اتمی (Atomic Force Microscopy) دارای کاربرد های متنوعی در حوزه صنعت نیز می باشد:

 • بازرسی محصولات صنایع ذخیره اطلاعات

 • بازرسی محصولات صنایع میکروالکترونیک

 • کنترل کیفی سطوح پوشش داده شده

میکروسکوپ نیروی اتمی (Atomic Force Microscopy) دارای کاربرد های متنوعی در حوزه مهندسی پلیمر و پوشش آنها نیز می باشد:

 • مورفولوژی سطحی فیلم های پلیمری

 • اندازه گیری های نانومکانیکی

 • بررسی فرآیند پلیمریزاسیون

میکروسکوپ نیروی اتمی (Atomic Force Microscopy) دارای کاربرد های متنوعی در حوزه فیزیک نیز می باشد:

 • بررسی صافی سطوح اپتیکی در صنایع نوری

 • بررسی خواص مغناطیسی و الکتریکی مواد

میکروسکوپ نیروی اتمی (Atomic Force Microscopy) دارای کاربرد های متنوعی در حوزه مواد و متالوژی نیز می باشد :

 • بررسی مورفولوژی نمونه های مختلف

 • محاسبه اندازه ذرات مواد پودری

 • آنالیز ترک ماده تحت بارهای یکنواخت

 • آنالیز ترک خستگی

 • بررسی زبری سطح

 • مطالعات تریبولوژی سطوح مختلف

میکروسکوپ نیروی اتمی (Atomic Force Microscopy) دارای کاربرد های متنوعی در حوزه علوم پزشکی و زیستی نیز می باشد:

 • پاتولوژی در مقیاس نانو

 • داروسازی (با پوشش دهی دارو بر روی TIP و مانیتورینگ اثر آن بر نمونه)

 • تصویربرداری از DNA ,RNA, کروموزوم ها، غشای سلولی، باکتری ها و …

 • امکان بررسی تاثیر عوامل مخالف بر سلول (مانند اثر مواد افزودنی به محیط سلول و بررسی همجواری سلول با ویروس)

 • دارورسانی به سلول ها و بررسی اثر آن روی DNA

 • بررسی اثر متقابل مولکول های آنتی ژن و آنتی بادی

توضیح دستگاهمشخصه های کلی دستگاه مزایای دستگاه

ميکروسکوپ نيروي اتمي (AFM) براي بررسي خواص و ساختار سطحي مواد در ابعاد نانومتري به كار مي‌رود. انعطاف‌پذيري، سيگنالهاي بالقوة متعدد، و امكان عملكرد دستگاه در مدهاي مختلف محققين را در بررسي سطوح گوناگون، تحت شرايط محيطي متفاوت توانمند ساخته است.

بر خلاف اكثر روشهاي بررسي خواص سطوح، با میکروسکوپ نیروی اتمی محدوديت اساسي بر روي نوع سطح و محيط آن وجود ندارد. با اين نانوسکوپ امكان بررسي سطوح رسانا يا عايق، نرم يا سخت، منسجم يا پودري، بيولوژيك و آلي يا غيرآلي وجود دارد. خواص قابل اندازه‌گيري با نانوسکوپ آراپژوهش شامل مورفولوژي هندسي، توزيع چسبندگي، اصطكاك، ناخالصي سطحي،  جنس نقاط مختلف سطح، كشساني، خواص مغناطيسي، بزرگي پيوندهاي شيميايي، توزيع بارهاي الكتريكي سطحي و قطبيت الكتريكي نقاط مختلف مي‌باشد.

در عمل از قابلت های میکروسکوپ نیروی اتمی براي بررسي ويژگي‌هايي همچون : خوردگي، تميزي، يكنواختي، زبري، چسبندگي، اصطكاك و اندازه استفاده مي شود.

به طوركلي AFM ضروری ترین ابزار در انجام پروژه های کاربردی نانو مي باشد.

مشخصه های کلی دستگاه میکروسکوپ نیروی اتمی :

 • پردازش و نمایش دقیق سیگنال های خارج شده از کانال های دستگاه

 • سیستم غلبه بر خطا و عدم قطعیت

 • نمونه برداری با فرکانس بالا و استفاده از عملگر های با پهنای زیاد

 • جابه جایی نمونه در دو جهت عرض و طول با استفاده از نرم افزار

 • سیستم پردازش تصویر

 • حذف ارتعاشات Passive

 • متعلقات اپتیکی به منظور تنظیمات آسان تر

مزایا دستگاه میکروسکوپ نیروی اتمی :

 • کارکرد در شرایط خلاء بر خلاف SEM و TEM (مناسب برای تصویرگیری از نمونه های زنده هوازی)

 • عدم نیاز به آماده سازی نمونه بر خلاف SEM و TEM

 • قیمت مناسب و مصرف انرژی ناچیز بر خلاف SEM و TEM

 • کاربرد های گسترده

 • عدم محدودیت نوع نمونه بر خلاف STM و TEM و SEM

 • اندازه آزمایشگاهی مناسب

تجهیزات دستگاه Specifications انواع مدل های دستگاه
Head : H-M11
Scanner : S-C2
Controller : C-2MS , C-2MA , C-2MF , C-2MFP
Options : Highspeed Module , Motorized Head H-A11, S-C3, S-C4, S-C5

Multi Model Device Specifications

کمیت

مقدار

دامنه پیمایش سطحی

پنجاه میکرومتر

دقت جابه جایی عرضی

یک نانومتر

دقت جابه جایی قائم

یک دهم نانومتر

دامنه جابه جایی اولیه

هفت میلی متر

شدت نور لیزر

یک هزارم وات

پهنای باند عملگر

هفتاد کیلو هرتز

حساسیت حسگر نوری

هجده صدم آمپر بر وات

پهنای باند حسگر

هفت دهم مگا هرتز

گام طبقه جابه جایی اول

شش دهم میکرومتر

ARA-AFM در 4 نوع زیر تولید می شود که مود های آن به شرح زیر می باشد.

Full Plus Mode

Full Model

Advanced Model

Standard Model

Mode

*

*

*

*

Contact Mode

*

*

*

*

Dynamic Mode

*

*

*

*

Tapping Mode

*

*

*

*

Lateral Force Microscopy (LFM)

*

*

*

Magnetic Force Microscopy (MFM)

*

*

*

Electric Force Microscopy (EFM)

*

*

*

Force Spectroscopy

*

*

Nano-Lithography (chemical)

*

*

Nano-Lithography (Mechanical)

*

*

Force Modulation

*

Kelvin Microscopy

*

Conductive Atomic Force Microscopy (C-AFM)

*

Piezoresponse Force Microscopy (PFM)

کاربران نانوسکوپ اتمی شرکت آراپژوهش,دانشگاه علم و صنعت,دانشگاه فردوسی مشهد