پارک علم و فناوری همدان

معرفی مرکز :‌

آزمایشگاه های تخصصی زیست فناوری

پارک علم و فناوری استان همدان

استان همدان

نوع دستگاه : Multi-Mode

مدل :‌ Full Plus

مدیر آزمایشگاه دکتر شهاب کاظمی مدیر آزمایشگاه پارک علم و فناوری همدان

نام : جناب آقای دکتر شهاب کاظمی

تخصص : متالورژی

اپراتور دستگاه  مهندس سمیرا عطایی اپراتور میکروسکوپ نیروی اتمی در پارک علم و فناوری استان همدان

نام : سرکار خانم مهندس سمیرا عطایی

تخصص : زمین شناسی

فعالیت اصلی آزمایشگاه اسانس گیری و تست های مختلف آنزیمی فعالیت های نانوسکوپ اتمی

  • استخراج و خالص سازي پروتئين ها از بافت هاي مختلف جانوران و گياهان

  • اسانس گیری و عصاره گيري از گياهان

  • تجزيه و آناليز ترکيبات مختلف بوسيله HPLC و GC

  • تست هاي مختلف آنزيمي و مهارکنندگی

  • انجام انکوباسيون در شرايط مختلف

  • انجام PCR و Real time PCR

  • تغليظ نمونه هاي مختلف به کمک فريز دراير و روتاري

پژوهش های اصلی با دستگاه AFM مطالعه سطح مشترک در نانو کامپوزیت ها از پژوهش های اصلی میکروسکوپ نیروی اتمی

  • مطالعه سطح مشترک در نانو کامپوزیت ها

  • بررسی حرکت دیواره های حوزه های مغناطیسی

  • مطالعه مورفولوژی سطوح

نمونه تصاویر گرفته شده با ARA-AFM

تصویر نمونه نقره در مقیاس نانو با دستگاه میکروسکوپ نیروی اتمی

نمونه طلا – پالادیوم
توضیحات بیشتر

تصویر گرفته شده با میکروسکوپ نیروی اتمی از نمونه اکسید کادمیم و سولفید کادمیم توسط پارک علم و فناوری همدان

نمونه طلا – پالادیوم
توضیحات بیشتر