چهارمین دوره مسابقات بهترین تصویر با نانوسکوپ ARA-AFM

شرکت آراپژوهش در نظر دارد به منظور توسعه تحقیق و پژوهشهای کاربردی در نانوفناوری با استفاده از نانوسکوپ AFM-ARA و ایجاد فضایی پویا و فعال به منظور هم افزایی هر چه بیشتر، چهارمین دوره مسابقات “فعالترین مرکز پژوهشی دارای نانوسکوپ AFM-ARA ” را برگزار نماید. متقاضیان باید تصاویر گرفته شده با نانوسکوپ ARA-AFM را طبق قالب مشخص ارسال نموده و شرکت پس از بررسی، اسامی برندگان را در هفته پژوهش اعلام خواهد کرد.

مهلت ارسال آثار :‌ 20 آبان ماه 1396

زمان اعلام نتایج : 25 الی 33 آذرماه 1396 ، همزمان با هفته پژوهش

جوایز رتبه های برتر

چهارمین دوره مسابقات بهترین تصویر با نانوسکوپ ARA-AFM

اطلاعات بیشتر