کاربران ARA-AFM

شرکت آراپژوهش برای تبادل بهتر اطلاعات با کاربران خود اقدام به بازگشویی صفحه کاربران ARA-AFM نموده است.

دانشگاه شیراز یکی از کاربران ARA Research

دانشگاه شیراز

دکتر محمد حسين شيخى و دکتر حامد دهدشتی از سال 1391 با دستگاه Multi mode مدل Advanced در آزمایشگاه تحقیقاتی ساخت ادوات نیمه هادی، تحقیقات و پژوهش های خود را در زمینه بررسی کیفیت لایه های رشد داده شده، مشاهده و بررسی سطح ادوات ساخته شده و مطالعه مورفولوژى سطح انجام می دهند. توضیحات بیشتر

دانشگاه شهید بهشتی یکی از خریداران ARA Research

دانشگاه شهید بهشتی

دکتر سیده مهری حمیدی و دکتر سمیه صادقی از سال 1392 با دستگاه Multi mode مدل Full Plus در آزمایشگاه مرکزی، تحقیقات و پژوهش های خود را در زمینه تصویر برداری و مشخصه یابی نمونه ها با استفاده از دستگاه های AFM,STM,SEM و ضخامت سنجی Dektack انجام می دهند. توضیحات بیشتر

دانشگاه علم و صنعت یکی از خریداران و کاربران ARA Research

دانشگاه علم و صنعت

دکتر منصور سلطانیه و مهندس مهدیه فصاحت و مهندس کیانوش طاهرخانی از سال 1392 با دستگاه Multi mode مدل Full Plus در آزمایشگاه مرجع مرکزی، تحقیقات و پژوهش های خود را در زمینه نانوتکنولوژی و مشخصه یابی مواد انجام می دهند. توضیحات بیشتر

دانشگاه فردوسی مشهد یکی از خریداران و کاربران ARA Research

دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر علی جباری آزاد و مهندس فاطمه خاکراه از سال 1392 با دستگاه Multi mode مدل Full در آزمایشگاه مرکزی، تحقیقات و پژوهش های خود را در زمینه آنالیز و تست مواد نانو انجام می دهند. توضیحات بیشتر

دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات یکی از خریداران و کاربران ARA Research

دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات

دکتر یوسف سید جلیلی و دکتر مهدی توکلی و مهندس احسان جاوید از سال 1393 با دستگاه Vacuum مدل Standard Model With Highspeed Module در آزمایشگاه نانوآپتوالکترونیک، تحقیقات و پژوهش های خود را در زمینه نانوآپتوالکترونیک و فوتونیک انجام می دهند. توضیحات بیشتر

دانشگاه آزاد واحد علوم دارویی یکی از خریداران و کاربران ARA Research

دانشگاه آزاد واحد علوم دارویی

دکتر مهنار قمی و مهندس پرشیا بهبهانی و مهندس رویا علایی از سال 1392 با دستگاه Multi-Mode مدل Full در مرکز تحقیقات واحد علوم دارویی، تحقیقات و پژوهش های خود را در زمینه پژوهش های دارویی، غذایی، آرایشی، بهداشتی، سموم شیمیایی انجام می دهند. توضیحات بیشتر

دانشگاه آزاد واحد نراق یکی از خریداران و کاربران ARA Research

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق

دکتر مرتضی انحصاری و مهندس اصغر عباسیان از سال 1390 با دستگاه Multi-Mode مدل Full در آزمایشگاه نانوتکنولوژی واحد نراق تحقیقات و پژوهش های خود را در زمینه پژوهش خدماتی انجام می دهند. توضیحات بیشتر

پارک علم و فناوری یکی از خریداران و کاربران ARA Research

پارک علم و فناوری همدان

دکتر شهاب کاظمی و مهندس سمیرا عطایی از سال 1394 با دستگاه Multi-Mode مدل Full Plus در آزمایشگاه های تخصصی زیست فناوری، تحقیقات و پژوهش های خود را در زمینه استخراج و خالص سازي پروتئين ها از بافت هاي مختلف جانوران و گياهان انجام می دهند. توضیحات بیشتر

دانشگاه علوم و صنایع غذایی مشهد یکی از کاربران میکروسکوپ زیستی اتمی

دانشگاه علوم و صنایع غذایی مشهد

دکتر بهاره عماد زاده و مهندس زینب زعفرانی از سال 1393 با دستگاه Bio AFM مدل Full Plus در آزمایشگاه آزمون های غیر مخرب علوم و صنایع غذایی مشهد، تحقیقات و پژوهش های خود را در زمینه مطالعه مورفولوژی سطح و تخمین اندازه نانوساختار های تولید شده و تخمین Roughness انجام می دهند. توضیحات بیشتر

دانشگاه لرستان کاربر میکروسکوپ نیروی اتمی در ایران

دانشگاه لرستان

دکتر کیانوش بارانی بیرانوند  و مهندس داریوش میرزایی از سال 1394 با دستگاه Multi-Mode مدل Full Plus در آزمایشگاه مرکزی دانشگاه لرستان، تحقیقات و پژوهش های خود را در زمینه های شیمی، نانو شیمی، فیزیک، زمین شناسی، معدن، کشاورزی و پزشکی و دندان پزشکی انجام می دهند. توضیحات بیشتر

دانشگاه صنعتی کرمانشاه کاربر میکروسکوپ نیروی اتمی در ایران

دانشگاه صنعتی کرمانشاه

دکتر قائمی از سال 1394 با دستگاه Multi-Mode مدل Advanced Full Plus  در آزمایشگاه میکروسکوپ نیروی اتمی دانشگاه صنعتی کرمانشاه، تحقیقات و پژوهش های خود را در زمینه های بررسی مورفولوژی سطح انواع غشاهای پلیمری و شکل و اندازه نانو ذرات سنتز شده، انجام می دهند. توضیحات بیشتر

دانشگاه صنعتی کرمانشاه کاربر میکروسکوپ نیروی اتمی در ایران

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی کردستان

دکتر دارایی از سال 1395 با دستگاه Multi-Mode مدل Advanced در آزمایشگاه نانو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی کردستان، تحقیقات و پژوهش های خود را در زمینه های تعیین ساختار نانو ذرات  اکسید فلزی و نانو جاذب ها و غشاهای پلیمری و سرامیکی، انجام می دهد. توضیحات بیشتر

دانشگاه سیستان و بلوچستان کاربر میکروسکوپ نیروی اتمی در ایران

دانشگاه سیستان و بلوچستان

دکتر شفیعی و مهندس خزاعی از سال 1392 با دستگاه Multi-Mode مدل Advanced در آزمایشگاه مرکزی دانشگاه سیستان و بلوچستان، تحقیقات و پژوهش های خود را در زمینه های تعیین مورفولوژی و زبری و صافی سطوح و محاسبه اندازه ذرات ، انجام می دهند. توضیحات بیشتر