گالری

ریبون مغناطیسی FeSiB ...

در زیر از نمونه ریبون مغناطیسی FeSiB که به روش Melt spinning سنتز شده، در دانشگا ...

پردازشگر ARM در ابعاد 40 می ...

پردازشگر ARM از خانواده CPU ها می باشد. که به طرز گسترده ی در وسایل الکتریکی مان ...

زیر لایه نشانی نقره بر بستر ...

تصویر، لایه نشانی نقره بر بستره DVD را نشان می دهد، لایه نشانی به صورت زاویه دار ...

نمونه نوار نرم مغناطیس پایه ...

در تصویر، AFM از نمونه نوار نرم مغناطیس پایه کبالت که در شرکت آراپژوهش گرفته شده ...

نمونه نوار نرم مغناطیس پایه ...

در تصویر، AFM از نمونه نوار نرم مغناطیس پایه کبالت که در شرکت آراپژوهش گرفته شده ...

پردازشگر ARM در ابعاد 10 می ...

پردازشگر ARM از خانواده CPU ها می باشد. که به طرز گسترده ی در وسایل الکتریکی مان ...

پردازشگر ARM در ابعاد 20 می ...

پردازشگر ARM از خانواده CPU ها می باشد. که به طرز گسترده ی در وسایل الکتریکی مان ...

FPGA

FPGAها (field-programmable gate array) دسته هایی از نیمه هادی ها هستند، در زیر ا ...

گرافن روی سوبسترای سیلیکون ...

در زیر از نمونه گرافن روی سوبسترای سیلیکون در شرکت آرا پژوهش تصویر گرفته شده است ...

نمونه پلی آنیلین 2 میکرو ...

در زیر از نمونه پلی آنیلین که به روش پلیمرازیسیون درجا سنتز شده است در دانشگاه ش ...

نمونه پلی آنیلین 5 میکرو ...

در زیر از نمونه پلی آنیلین که به روش پلیمرازیسیون درجا سنتز شده است در دانشگاه ش ...

لاین ترانزیستور

در بالا از یک لاین ترانزیستور در شرکت آرا پژوهش تصویر گرفته شده است ...

لاین ترانزیستور

در بالا از یک لاین ترانزیستور در شرکت آرا پژوهش تصویر گرفته شده است ...

نانوذرات طلا

در بالا از نمونه نانوذرات طلا در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی و با ARA- ...

نانوذرات طلا

در بالا از نمونه نانوذرات طلا در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی و با ARA- ...

نانو ذرات طلا

تصویر بالا مربوط به نانو ذرات طلا می اشد که توسط ARA- AFM در دانشگاه تربیت مدرس ...

نانو ذرات طلا

تصویر بالا مربوط به نانو ذرات طلا می اشد که توسط ARA- AFM در دانشگاه تربیت مدرس ...

نانو ذرات طلا

تصویر بالا مربوط به نانو ذرات طلا می اشد که توسط ARA- AFM در دانشگاه تربیت مدرس ...

نمونه نانو ذرات طلا (Au Nan ...

تصویر بالا مربوط نمونه نانو ذرات طلا (Au Nano particles) می باشد که به روش شیمیا ...

نانوذرات طلا

در تصویر بالا نانوذرات طلا بر روی الکترود طلا نشانده شده است . این تصویر توسط AR ...

غشای پلیمر طبیعی از جنس کیت ...

تصویر بالا مربوط به غشای پلیمر طبیعی از جنس کیتوسان می­باشد، این غشا به منظور دا ...

آندایز آلومینیوم ...

در بالا از نمونه آندایز آلومینیوم تصویر گرفته شده است. آندایز یک فرآیند الکتروشی ...

چسب پلی اکریلات

در بالا از نمونه چسب پلی اکریلات حاوی نانو ذرات سلولزکه به روش پلیمریزاسیون درجا ...

نمونه ی آلومینیمی پوشش داده ...

در بالا از نمونه ی آلومینیمی پوشش داده شده با ذرات نیترید آهن (آهن دو و سه)، که ...

نمونه ی فولادی با پوشش ذرات ...

در بالا از نمونه ی فولادی با پوشش ذرات نیترید آهن گل کلمی که به طریق نیتروژن دهی ...

نمونه ی فولادی با پوشش ذرات ...

در بالا از نمونه ی فولادی با پوشش ذرات نیترید آهن و کروم که به طریق کروم دهی به ...

نمونه ی فولادی پوشش داده شد ...

در بالا از نمونه ی فولادی پوشش داده شده با ذرات نیترید آهن، که به روش نیتروژن ده ...

نمونه ی آلومینیمی پوشش داده ...

در بالا از نمونه ی آلومینیمی پوشش داده شده با ذرات نیترید آهن و آلمینیوم، که به ...

نمونه ی فولادی با پوشش ذرات ...

در زیر از نمونه ی فولادی با پوشش ذرات نیترید آهن که به طریق نیتروژن دهی پلاسمای ...

ZnO بر روی زیر لایه (fluori ...

در نمونه زیر ZnO بر روی زیر لایه fluorine doped tin oxide (FTO) به روش چرخشی (sp ...

نمونه گرافن روی سوبسترای سی ...

در بالا از نمونه گرافن روی سوبسترای سیلیکون در شرکت آرا پژوهش تصویر گرفته شده اس ...

اکسید گرافن

تصویر بالا مربوط به نمونه اکسید گرافن می باشد. در این نمونه شكل و ضخامت صفحات گر ...

آلیاژ منیزیم AZ31 پوشش داده ...

در بالا از نمونه آلیاژ منیزیم AZ31 پوشش داده شده با hydroxy apatite در شرکت آرا ...

لاتکس (Latex)

در تصویر فوق از نمونه لاتکس در شرکت آراپژوهش تصویر گرفته شده است. ...

نانولیتوگرافی شیمیایی ...

شرکت با کمک ARA-AFMو نانولیتوگرافی شیمیایی، اسم ARA را روی سطح سیلیکونی بوجود ...

کوپلیمر PDMS) 20) میکرو ...

در بالا از نمونه کوپلیمر (Polydimethylsiloxane (PDMS و پلی اتیل متاکریلات و پلی ...

کوپلیمر Polydimethylsiloxan ...

در بالا از نمونه کوپلیمر (Polydimethylsiloxane (PDMS و پلی اتیل متاکریلات و پلی ...

کوپلیمر Polydimethylsiloxan ...

در بالا از نمونه کوپلیمر (Polydimethylsiloxane (PDMS و پلی اتیل متاکریلات و پلی ...

کوپلیمر Polydimethylsiloxan ...

در بالا از نمونه کوپلیمر (Polydimethylsiloxane (PDMS و پلی اتیل متاکریلات و پلی ...

کوپلیمر Polydimethylsiloxan ...

در بالا از نمونه کوپلیمر (Polydimethylsiloxane (PDMS و پلی اتیل متاکریلات و پلی ...

کوپلیمر Polydimethylsiloxan ...

در بالا از نمونه کوپلیمر (Polydimethylsiloxane (PDMS و پلی اتیل متاکریلات و پلی ...

کوپلیمر Polydimethylsiloxan ...

در بالا از نمونه کوپلیمر (Polydimethylsiloxane (PDMS و پلی اتیل متاکریلات و پلی ...

نمونه کوپلیمر 10 میکرو ...

در بالا از نمونه کوپلیمر (Polydimethylsiloxane (PDMS و پلی اتیل متاکریلات و پلی ...

نمونه کوپلیمر 20 میکرو ...

در بالا از نمونه کوپلیمر (Polydimethylsiloxane (PDMS و پلی اتیل متاکریلات و پلی ...

نیتروژن-استیلن

ّدر بالا از نمونه لایه نیتروژن-استیلن توسط ARA- AFM در دانشگاه شهید بهشتی تصویر ...

نانوراد اکسید آهن دو میکرو ...

در بالا از نمونه نانوراد اکسید آهن توسط ARA- AFM دانشگاه تربیت مدرس تصویر گرفته ...

نانوراد اکسید آهن چهار میکر ...

در بالا از نمونه نانوراد اکسید آهن توسط ARA- AFM دانشگاه تربیت مدرس تصویر گرفته ...

نانوراد اکسید آهن پنج میکرو ...

در بالا از نمونه نانوراد اکسید آهن توسط ARA- AFM دانشگاه تربیت مدرس تصویر گرفته ...

نانوراد اکسید آهن هشت میکرو ...

در بالا از نمونه نانوراد اکسید آهن توسط ARA- AFM دانشگاه تربیت مدرس تصویر گرفته ...

ریز ساختار پرلیتی در فولاد ...

در بالا از نمونه ریز ساختار پرلیتی در فولاد SPK عملیات حرارتی شده در شرکت آراپژو ...

پلی استارین surface هفت دهم ...

در بالا از نمونه پلی استارین در سطح و عمق با ARA- AFM در شرکت آرا پژوهش تصویربرد ...

پلی استارین surface پانزده ...

در بالا از نمونه پلی استارین در سطح و عمق با ARA- AFM در شرکت آرا پژوهش تصویربرد ...

پلی استارین surface بیست می ...

در بالا از نمونه پلی استارین در سطح و عمق با ARA- AFM در شرکت آرا پژوهش تصویربرد ...

پلی استارین depth دو میکرو ...

در بالا از نمونه پلی استارین در سطح و عمق با ARA- AFM در شرکت آرا پژوهش تصویربرد ...

پلی استارین surface دو میکر ...

در بالا از نمونه پلی استارین در سطح و عمق با ARA- AFM در شرکت آرا پژوهش تصویربرد ...

پلی استارین surface سی میکر ...

در بالا از نمونه پلی استارین در سطح و عمق با ARA- AFM در شرکت آرا پژوهش تصویربرد ...

پلی استارین depth هفت میکرو ...

در بالا از نمونه پلی استارین در سطح و عمق با ARA- AFM در شرکت آرا پژوهش تصویربرد ...

دی اکسید قلع

تصویر فوق مربوط به نمونه نانو ذرات دی اکسید قلع (Tin dioxide SnO2) می¬باشد که به ...

نمونه فیلم نازک اکسید قلع ...

در تصویر فوق از نمونه فیلم نازک اکسید قلع توسط ARA- AFM در دانشگاه فردوسی مشهد ت ...

پروتئين آلبومين

در بالا تصویر مربوط به پروتئين آلبومين نشان داده شده است که بصورت سوسپانسيون تهي ...

چشم زنبور 2 میکرو

در بالا تصاویری از چشم زنبور در شرکت آرا پژوهش گرفته شده است. ...

چشم زنبور 60 میکرو ...

در بالا تصاویری از چشم زنبور در شرکت آرا پژوهش گرفته شده است. ...

چشم زنبور 8 میکرو

در بالا تصاویری از چشم زنبور در شرکت آرا پژوهش گرفته شده است. ...

سلول سرطانی 37 میکرو ...

در بالا تصویر سلول سرطانی که در دانشگاه خوارزمی با ARA- AFM گرفته شده، آورده شده ...

غشای پلیمر طبیعی

تصویر بالا مربوط به غشای پلیمر طبیعی از جنس کیتوسان می باشد، این غشا به منظور دا ...

DNA یک میکرو

در بالا تصاویری از DNA که در شرکت آرا پژوهش گرفته شده است نمایش داده شده است، ...

DNA چهار میکرو

در بالا تصاویری از DNA که در شرکت آرا پژوهش گرفته شده است نمایش داده شده است، ...

باکتری E-Coli

در بالا تصویر دامنه مربوط به باکتری E-Coli که در شرکت آرا پژوهش گرفته شده است آو ...

واکسن آنفولانزا

در همکاری مشترک شرکت آرا پژوهش با شرکت دانش بنیان تولید کننده واکسن آنفولانزا (ب ...

داروي آليسين

نمونه بالا تصویر داروي آليسين است كه با پليمر كپسوله شده تا رهايش آن داخل بدن كن ...

موی انسان

تصویر فوق، تصویر دامنه موی انسان است که در شرکت آرا پژوهش گرفته شده است ...

نانوليپوزوم هاي روغني ...

نمونه ی فوق مربوط به نانوليپوزوم هاي روغني حاوي اسانس پرتقال می باشد که تشکیل آن ...

نانو کپسول حاوی عصاره گیاهی ...

تصویر فوق مربوط به نانو کپسول حاوی عصاره گیاهی است. عصاره سنجد داخل کپسول است و ...

نانو الیاف پلیمری ...

تصویر فوق مربوط به نانو الیاف پلیمری است. در حقیقت این نمونه کامپوزیت پلی وینیل ...

فیبر گرافنی با پلی وینیل ال ...

تصویر فوق مربوط به نانو فیبر گرافنی با پلی وینیل الکل (PVA) و کیتوسان می باشد که ...

نانولیپید

تصویر فوق توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی تهران فرستاده شده که با ARA- ...

فیبر پلی لاکتیک اسید ...

فیبر پلی لاکتیک اسید یک ترموپلاستیک تجدیدپذیر است که در بیولوژی و داروسازی کاربر ...

غضروف خرگوش

تصویر فوق مربوط به نمونه ی غضروف خرگوش است كه بر روي آن نانوتيوپ هاي كربني نشاند ...

پروتئين ايزوله سويا ...

پروتئين ايزوله سويا در حالت طبيعي بصورت كروي شكل می باشد و با اعمال تغييرات بصور ...

پروتئين ايزوله سويا ...

پروتئين ايزوله سويا در حالت طبيعي بصورت كروي شكل می باشد و با اعمال تغييرات بصور ...

پروتئين ايزوله سويا ...

پروتئين ايزوله سويا در حالت طبيعي بصورت كروي شكل می باشد و با اعمال تغييرات بصور ...

Tau پروتئین

در تحقیقی که در آرا پژوهش با همکاری IBB دانشگاه تهران انجام شد مورد زیر بررسی گر ...

Tau پروتئین

در تحقیقی که در آرا پژوهش با همکاری IBB دانشگاه تهران انجام شد مورد زیر بررسی گر ...

دندان - فاز

شکل فوق تصویر فاز گرفته شده از دندان انسان را توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم ...

دندان - توپوگرافی ...

شکل فوق تصویر توپوگرافی گرفته شده از دندان انسان را توسط دانشگاه آزاد اسلامی واح ...

نانو ذرات طلا 15 میکرو ...

در بالا از نمونه نانوذرات طلا در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی و با ARA- ...

نانو ذرات طلا 7 میکرو ...

در بالا از نمونه نانوذرات طلا در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی و با ARA- ...

نانو ذرات طلا 2 میکرو ...

تصویر فوق مربوط به نانو ذرات طلا می باشد که توسط ARA- AFM در دانشگاه تربیت مدرس ...

نانو ذرات طلا پنج دهم میکرو ...

تصویر فوق مربوط به نانو ذرات طلا می باشد که توسط ARA- AFM در دانشگاه تربیت مدرس ...

نانو ذرات طلا شش دهم میکرو ...

تصویر فوق مربوط به نانو ذرات طلا می باشد که توسط ARA- AFM در دانشگاه تربیت مدرس ...

نانو ذرات طلا 20 میکرو ...

تصویر فوق مربوط نمونه نانو ذرات طلا (Au Nano particles) می باشد که به روش شیمیای ...

نانوذرات طلا 28 میکرو ...

در تصویر فوق نانوذرات طلا بر روی الکترود طلا نشانده شده است . این تصویر توسط ARA ...

نوار نرم مغناطیس پایه کبال ...

در بالا تصویر AFM از نمونه نوار نرم مغناطیس پایه کبالت که در شرکت آراپژوهش گرفته ...

نوار نرم مغناطیس پایه کبال ...

در بالا تصویر AFM از نمونه نوار نرم مغناطیس پایه کبالت که در شرکت آراپژوهش گرفته ...

ریبون مغناطیسی FeSiB ...

در زیر از نمونه ریبون مغناطیسی FeSiB که به روش Melt spinning سنتز شده، در دانشگا ...

ریبون مغناطیسی FeSiB ...

در زیر از نمونه ریبون مغناطیسی FeSiB که به روش Melt spinning سنتز شده، در دانشگا ...

ZNO سه میکرو

در نمونه فوق ZnO بر روی زیر لایه (fluorine doped tin oxide (FTO به روش چرخشی (sp ...

گرافن روی سوبسترای سیلیکون ...

در فوق از نمونه گرافن روی سوبسترای سیلیکون در شرکت آرا پژوهش تصویر گرفته شده است ...

نیتروژن-استیلن

در بالا از نمونه لایه نیتروژن-استیلن توسط ARA- AFM در دانشگاه شهید بهشتی تصویر گ ...

پلی استارین عمق - 20 میکرو ...

در بالا از نمونه پلی استارین در سطح و عمق با ARA- AFM در شرکت آرا پژوهش تصویربرد ...

پلی استارین عمق - 2 میکرو ...

در بالا از نمونه پلی استارین در سطح و عمق با ARA- AFM در شرکت آرا پژوهش تصویربرد ...

پلی استارین عمق - 7 میکرو ...

در بالا از نمونه پلی استارین در سطح و عمق با ARA- AFM در شرکت آرا پژوهش تصویربرد ...

پلی استارین سطح - 15 میکرو ...

در بالا از نمونه پلی استارین در سطح و عمق با ARA- AFM در شرکت آرا پژوهش تصویربرد ...

پلی استارین سطح - 2 میکرو ...

در بالا از نمونه پلی استارین در سطح و عمق با ARA- AFM در شرکت آرا پژوهش تصویربرد ...

پلی استارین سطح - 30 میکرو ...

در بالا از نمونه پلی استارین در سطح و عمق با ARA- AFM در شرکت آرا پژوهش تصویربرد ...

پلی استارین سطح - 0.7 میکر ...

در بالا از نمونه پلی استارین در سطح و عمق با ARA- AFM در شرکت آرا پژوهش تصویربرد ...

فیلم نازک اکسید قلع ...

در بالا از نمونه فیلم نازک اکسید قلع توسط ARA- AFM در دانشگاه فردوسی مشهد تصویر ...