دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی کردستان

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی کردستان

معرفی مرکز :‌

آزمایشگاه نانو

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی کردستان

کردستان – کردستان

نوع دستگاه : Multi-Mode

مدل :‌ Advanced

مدیر آزمایشگاه جناب آقای مهندس هیوا دارایی مدیر آزمایشگاه علوم پزشکی کردستان

نام : جناب آقای مهندس هیوا دارایی

تخصص : شیمی تجزیه

اپراتور دستگاه  جناب آقای مهندس هیوا دارایی مدیر آزمایشگاه علوم پزشکی کردستان

نام : جناب آقای مهندس هیوا دارایی

تخصص : شیمی تجزیه

فعالیت اصلی آزمایشگاه تعیین ساختار نانو ذرات اکسید فلزی توسط دانشگاه علوم پزشکی کردستان

 • تعیین ساختار نانو ذرات اکسید فلزی

 • نانو جاذب ها و غشاهای پلیمری و سرامیکی

پژوهش های اصلی با دستگاه AFM

 • تعیین ساختار نانو ذرات اکسید فلزی

ادامه مطلب

دانشگاه سیستان و بلوچستان

دانشگاه سیستان و بلوچستان

معرفی مرکز :‌

آزمایشگاه مرکزی

دانشگاه سیستان و بلوچستان

نوع دستگاه : Multi-Mode

مدل :‌ Advanced

مدیر آزمایشگاه جناب آقای دکتر شفیعی مدیر ازمایشگاه دانشگاه سیستان و بلوچستان

نام : جناب آقای دکتر شفیعی

تخصص : مهندسی مواد – سرامیک

اپراتور دستگاه  جناب آقای مهندس مهدی خزائی اپراتور میکروسکوپ نیروی اتمی

نام : جناب آقای مهندس مهدی خزاعی

تخصص : فیزیک – حالت جامد

فعالیت اصلی آزمایشگاه لیتوگرافی و کروماتوگرافی از فعالیت های اصلی آزمایشگاه سیستان و بلوچستان

 • آنالیز سطح – لایه نشانی

 • لیتوگرافی – کروماتوگرافی

 • تجزیه عنصری – تجزیه حراراتی

 • مهندسی پزشکی و حرارت

 • زیست فناوری

 • آنالیز SEM و XRD

پژوهش های اصلی با دستگاه AFM تصویر برداری از نمونه های لایه نازک و نمونه های پودری و پلیمری از پژوهش های اصلی آزمایشگاه سیستان و بلوچستان

 • تصویر برداری از نمونه های مختلف از جمله: لایه های نازک، نمونه های پودری، پلیمری و نمونه های زیستی به منظور بررسی ویژگی هایی همچون: مورفولوژی و زبری و صافی سطوح و محاسبه ی اندازه سایز ذرات و …

ادامه مطلب

دانشگاه صنعتی کرمانشاه

دانشگاه صنعتی کرمانشاه

معرفی مرکز :‌

آزمایشگاه میکروسکوپ نیروی اتمی

دانشگاه صنعتی کرمانشاه

کرمانشاه- کرمانشاه

نوع دستگاه : Multi-Mode

مدل :‌ Full plus

مدیر آزمایشگاه سرکار خانم دکتر بهاره عماد زاده مدیر آزمایشگاه دانشگاه علوم و صنایع غذایی مشهد

نام : سرکار خانم دکتر نگین قائمی

تخصص : مهندسی شیمی – فرآیندهای جداسازی غشائی

اپراتور دستگاه  سرکار خانم مهندس زینب زعفرانی اپراتور آزمایشگاه دانشگاه علوم و صنایع غذایی مشهد

نام : سرکار خانم دکتر نگین قائمی

تخصص : مهندسی شیمی – فرآیندهای جداسازی غشائی

فعالیت اصلی آزمایشگاه مورفولوژی سطح انواع غشاء های سلولی

 • این آزمایشگاه منحصرا مختص به دستگاه میکروسکوپ نیروی اتمی و فعالیتهای مرتبط با آن می باشد.

پژوهش های اصلی با دستگاه AFM مورفولوژی سطح انواع غشاء های سلولی

 • در این آزمایشگاه، مورفولوژى سطح انواع غشاءهای پلیمری و همچنین شکل و اندازه نانو ذرات سنتز شده با استفاده از میکروسکوپ نیروی اتمی مورد مطالعه قرار گرفته است.

ادامه مطلب

دانشگاه لرستان

دانشگاه لرستان

معرفی مرکز :‌

آزمایشگاه مرکزی

دانشگاه لرستان

استان لرستان- خرم آباد

نوع دستگاه : Multi-Mode

مدل :‌Full Plus

مدیر آزمایشگاه سرکار خانم دکتر بهاره عماد زاده مدیر آزمایشگاه دانشگاه علوم و صنایع غذایی مشهد

نام : جناب آقای دکتر کیانوش بارانی بیرانوند

تخصص : معدن

اپراتور دستگاه  سرکار خانم مهندس زینب زعفرانی اپراتور آزمایشگاه دانشگاه علوم و صنایع غذایی مشهد

نام : جناب آقای مهندس داریوش میرزایی

تخصص : شیمی معدنی

فعالیت اصلی آزمایشگاه فرآیند های تشخیص کیفی و تعیین کمی از فعالیت های اصلی آزمایشگاه دانشگاه لرستان

 • ارائه خدمات به کلیه دانشجویان و هیات علمی دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی

پژوهش های اصلی با دستگاه AFM بررسی سینتیک رشد ذرات نیتریدی و مطالعه مورفولوژی سطح و تخمین اندازه نانوساختار های تولید شده از فعالیت های دستگاه میکروسکوپ نیروی اتمی

 • در حوزه های شیمی ،نانوشیمی،فیزیک،زمین شناسی،معدن،کشاورزی،زیست ،پزشکی ودندانپزشکی و…

ادامه مطلب

پژوهشکده علوم و صنایع غذایی مشهد

پژوهشکده علوم و صنایع غذایی مشهد

معرفی مرکز :‌

آزمایشگاه آزمون های غیرمخرب

پژوهشکده علوم و صنایع غذایی مشهد

استان خراسان رضوی – مشهد

نوع دستگاه : Bio AFM

مدل :‌ Full Plus

مدیر آزمایشگاه سرکار خانم دکتر بهاره عماد زاده مدیر آزمایشگاه دانشگاه علوم و صنایع غذایی مشهد

نام : سرکار خانم دکتر بهاره عماد زاده

تخصص : خواص فیزیکی محصولات غذایی

اپراتور دستگاه  سرکار خانم مهندس زینب زعفرانی اپراتور آزمایشگاه دانشگاه علوم و صنایع غذایی مشهد

نام : سرکار خانم مهندس زینب زعفرانی

تخصص : بیوفیزیک مواد غذایی

فعالیت اصلی آزمایشگاه فرآیند های تشخیص کیفی و تعیین کمی از فعالیت های اصلی آزمایشگاه دانشگاه علوم و صنایع غذایی مشهد

 • فرآیندهای تشخیصی و تعیین کیفی

 • . آزمونهای شناسایی به روش فراصوت، تکنیک های مختلف عکسبرداری

 • پردازش تصویر و همچنین طراحی و ساخت حسگرها

پژوهش های اصلی با دستگاه AFM بررسی سینتیک رشد ذرات نیتریدی و مطالعه مورفولوژی سطح و تخمین اندازه نانوساختار های تولید شده از فعالیت های دستگاه میکروسکوپ نیروی اتمی

 • مطالعه مورفولوژی سطح

 • تخمین اندازه نانوساختارهای تولید شده

 • تخمین زدن Roughness

ادامه مطلب

پارک علم و فناوری همدان

پارک علم و فناوری همدان

معرفی مرکز :‌

آزمایشگاه های تخصصی زیست فناوری

پارک علم و فناوری استان همدان

استان همدان

نوع دستگاه : Multi-Mode

مدل :‌ Full Plus

مدیر آزمایشگاه دکتر شهاب کاظمی مدیر آزمایشگاه پارک علم و فناوری همدان

نام : جناب آقای دکتر شهاب کاظمی

تخصص : متالورژی

اپراتور دستگاه  مهندس سمیرا عطایی اپراتور میکروسکوپ نیروی اتمی در پارک علم و فناوری استان همدان

نام : سرکار خانم مهندس سمیرا عطایی

تخصص : زمین شناسی

فعالیت اصلی آزمایشگاه اسانس گیری و تست های مختلف آنزیمی فعالیت های نانوسکوپ اتمی

 • استخراج و خالص سازي پروتئين ها از بافت هاي مختلف جانوران و گياهان

 • اسانس گیری و عصاره گيري از گياهان

 • تجزيه و آناليز ترکيبات مختلف بوسيله HPLC و GC

 • تست هاي مختلف آنزيمي و مهارکنندگی

 • انجام انکوباسيون در شرايط مختلف

 • انجام PCR و Real time PCR

 • تغليظ نمونه هاي مختلف به کمک فريز دراير و روتاري

پژوهش های اصلی با دستگاه AFM مطالعه سطح مشترک در نانو کامپوزیت ها از پژوهش های اصلی میکروسکوپ نیروی اتمی

 • مطالعه سطح مشترک در نانو کامپوزیت ها

 • بررسی حرکت دیواره های حوزه های مغناطیسی

 • مطالعه مورفولوژی سطوح

ادامه مطلب

دانشگاه آزاد واحد نراق

دانشگاه آزاد واحد نراق

معرفی مرکز :‌

آزمایشگاه نانوتکنولوژی واحد نراق

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق

استان مرکزی

نوع دستگاه : Multi-Mode

مدل :‌Full

مدیر آزمایشگاه دکتر مرتضی انحصاری مدیر آزمایشگاه نراق

نام : جناب آقای دکتر مرتضی انحصاری

تخصص : شیمی

اپراتور دستگاه  مهندس اصغر عباسیان اپراتور دستگاه میکروسکوپ نیروی اتمی در نراق

نام : جناب آقای مهندس اصغر عباسیان

تخصص : مکانیک ساخت و تولید

فعالیت اصلی آزمایشگاه فعالیت های پژوهشی و خدماتی در دانشگاه نراق

 • پژوهشی – خدماتی

پژوهش های اصلی با دستگاه AFM پژوهش های انجام شده با میکروسکوپ نیروی اتمی در نراق

 • بررسی غشاء نانو کامپوزیت

ادامه مطلب

دانشگاه آزاد واحد علوم دارویی

دانشگاه آزاد واحد علوم دارویی

معرفی مرکز :‌

مرکز تحقیقات واحد علوم دارویی

دانشگاه آزاد واحد علوم دارویی

استان تهران

نوع دستگاه : Multi-Mode

مدل :‌ Full

مدیر آزمایشگاه دکتر مهناز قمی مدیر آزمایشگاه مرکز تحقیقات دانشگاه علوم دارویی

نام : سرکار خانم دکتر مهناز قمی

تخصص : شیمی تجزیه

اپراتور دستگاه  مهندس پرشیا بهبهانی و رویا اعلایی اپراتور میکروسکوپ نیروی اتمی

نام : سرکار خانم مهندس پرشیا بهبهانی

نام : سرکار خانم مهندس رویا اعلایی

تخصص : کروماتوگرافی

فعالیت اصلی آزمایشگاه زمینه های بهداشتی و دارویی و شیمیایی فعالیت های اصلی آزاد علوم دارویی

 • تحقیقات در زمینه پژوهش های دارویی، غذایی، آرایشی، بهداشتی، سموم، شیمیایی

پژوهش های اصلی با دستگاه AFM بررسی نانو کپسول ها قسمتی از پژوهش ها با میکروسکوپ نیروی اتمی

 • بررسی نانو کپسول، نانو ذره طلا، نانو ذره روی، نانو الیاف، نانو لیپید، غشای پلیمر طبیعی

ادامه مطلب

دانشگاه فردوسی مشهد

دانشگاه فردوسی مشهد

معرفی مرکز :‌

پژوهشکده هوا خورشید، آزمایشگاه مرکزی

دانشگاه فردوسی مشهد

استان خراسان رضوی – مشهد

نوع دستگاه : Multi-Mode

مدل :‌Full

مدیر آزمایشگاه دکتر علی جباری آزاد مدیر آزمایشگاه دانشگاه فردوسی مشهد

نام : جناب آقای دکتر علی جباری آزاد

تخصص : فیزیک

اپراتور دستگاه  مهندس فاطمه خاکراه اپراتور دستگاه میکروسکوپ نیروی اتمی در دانشگاه فردوسی مشهد

نام : سرکار خانم مهندس فاطمه خاکراه

تخصص : زمین شناسی اقتصادی

فعالیت اصلی آزمایشگاه تست گیری و آنالیز گیری یکی از فعالت های اصلی دانشگاه فردوسی مشهد

 • انجام برخی آنالیزها و تستهای مربوط به پایان نامه های در زمینه نانو

پژوهش های اصلی با دستگاه AFM پژوهش اصلی آزمایشگاه با میکروسکوپ نیروی اتمی

 • رشته های علوم پایه – مهندسی-کشاورزی

ادامه مطلب

دانشگاه تربیت مدرس (دانشکده علوم زیستی)

دانشگاه تربیت مدرس (دانشکده علوم زیستی)

معرفی مرکز :‌

دانشکده علوم زیستی آزمایشگاه AFM

دانشگاه تربیت مدرس

تهران – تهران

نوع دستگاه : Multi-Mode

مدل :‌Full Plus

مدیر آزمایشگاه

نام : جناب آقای دکتر نادری منش

تخصص : –

اپراتور دستگاه 

نام : جناب آقای مهندس جواد دلبری

تخصص : –

فعالیت اصلی آزمایشگاه

پژوهش های اصلی با دستگاه AFM

ادامه مطلب