کاربردهای میکروسکوپ نیروی اتمی

این صفحه در طراحی جدید وب سایت آراپژوهش آپدیت گردیده است و اطلاعات مفید تری در مورد کاربرد های میکروسکوپ نیروی اتمی در آن قرار گرفته است . برای رفتن به صفحه جدید کلیک نمایید برای دریافت pdf هر یک از کاربردهای زیر بر روی عنوان آن کلیک نمایید : Contact Non Contact Lateral Force Microscopy Magnetic Force Microscopy Electric Force Microscopy Force Spectroscopy Nanolithography Kelvin Force Microscopy Force Modulation Microscopy CAFM...

ادامه مطلب »

مقالات آرا پژوهش

لطفا برای مشاهده مقالات بر روی لینک مشاهده کلیک نمایید 1- عنوان مقاله : Producing nanowire and investigating effect of environmental parameters on nanolithography with atomic force microscope سال : 2012 لینک مشاهده   2- عنوان مقاله : Investigation on adhesion properties of gold, silicon and mica by Atomic Force Microscopy سال : 2013 لینک مشاهده   3- عنوان مقاله : Experimental manipulation of gold nano-particles by Atomic Force Microscope and investigating effect...

ادامه مطلب »

کاربردهای میکروسکوپ نیروی اتمی

کاربردهای میکروسکوپ نیروی اتمی

برای دریافت pdf هر یک از کاربردهای زیر بر روی عنوان آن کلیک نمایید : contact Non Contact (Lateral Force Microscopy)LFM (Magnetic Force Microscopy)MFM (Electric Force Microscopy)EFM Force Spectroscopy Nanolithography ( Kelvin Force Microscopy ) KFM ( Force Modulation Microscopy ) FMM CAFM...

ادامه مطلب »