دانشگاه لرستان

معرفی مرکز :‌

آزمایشگاه مرکزی

دانشگاه لرستان

استان لرستان- خرم آباد

نوع دستگاه : Multi-Mode

مدل :‌Full Plus

مدیر آزمایشگاه سرکار خانم دکتر بهاره عماد زاده مدیر آزمایشگاه دانشگاه علوم و صنایع غذایی مشهد

نام : جناب آقای دکتر کیانوش بارانی بیرانوند

تخصص : معدن

اپراتور دستگاه  سرکار خانم مهندس زینب زعفرانی اپراتور آزمایشگاه دانشگاه علوم و صنایع غذایی مشهد

نام : جناب آقای مهندس داریوش میرزایی

تخصص : شیمی معدنی

فعالیت اصلی آزمایشگاه فرآیند های تشخیص کیفی و تعیین کمی از فعالیت های اصلی آزمایشگاه دانشگاه لرستان

  • ارائه خدمات به کلیه دانشجویان و هیات علمی دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی

پژوهش های اصلی با دستگاه AFM بررسی سینتیک رشد ذرات نیتریدی و مطالعه مورفولوژی سطح و تخمین اندازه نانوساختار های تولید شده از فعالیت های دستگاه میکروسکوپ نیروی اتمی

  • در حوزه های شیمی ،نانوشیمی،فیزیک،زمین شناسی،معدن،کشاورزی،زیست ،پزشکی ودندانپزشکی و…

نمونه تصاویر گرفته شده با ARA-AFM

تصویر گرفته شده از نمونه نقره بر روی پلی کربنات در مقیاس نانو با میکروسکوپ نیروی اتمی

Ag Nanospike
توضیحات بیشتر